Stoommachinemuseum te Medemblik (20 km)

Begin jaren zeventig start de heer C.P. Jongert, geheel zelfstandig met het restaureren van een aantal stoommachines.

Hiermee legt hij, zonder het op dat moment te weten, de basis voor het Nederlands Stoommachinemuseum. Zeker nadat er op bescheiden basis een museum is ingericht, in de voormalige goederenloods van het station Medemblik; de publieke belangstelling is groot en het aantal machines groeit zodanig dat een nieuwe en grotere ruimte gewenst is.

Vanaf 1976 is het stoomgemaal "Vier Noorder Koggen" zelden meer in gebruik, omdat na de ruilverkaveling en de bouw van een nieuw gemaal te Wervershoof de functie is komen te vervallen.

Sinds 1975 staat het gebouw op de monumentenlijst.

 

 

Museum

Om het gemaal te behouden en een nieuwe functie te geven richt men een werkgroep op, en na de onderhandelingen met het Stoommachinemuseum en het Waterschap West-Friesland, is de nieuwe bestemming een feit:      de Stichting Nederlands Stoommachinemuseum gaat in het voormalig stoomgemaal "Vier Noorder Koggen" een museum exploiteren met als basis de "collectie Jongert".

Er volgen subsidies van Monumentenzorg en het Prins-Bernhardfonds  (uit de Tele-Bingo opbrengsten) en zo kan men in 1982 het gemaal restaureren. In maart 1983 neemt men en conservator in dienst die de restauratie en inrichting van het museum in goede banen leidt.

Dankzij zijn inspanning en die van enkele vrijwilligers en de heer Jongert, kan het museum in de zomer van 1984 in een verlopige opstelling van start. In de daaropvolgende periode verwerkt men de ervaringen die opgedaan worden in de verdere inrichting van het museum.

Uiteindelijk is het H.K.H. Prinses Margriet die op 21 juni 1985 het Nederlands Stoommachinemuseum officieel opent door een groote stoomfluit de laten werken.

  

Terug